แจ้งข้อมูลการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 12.30 น. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ออกแบบโดย dsite.in.th