ยินดีต้อนรับ นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.นิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนสระหลวงพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสระหลวงพิทยา ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางอารีรัตน์ เถาสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสระหลวงพิทยา เข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th