วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธี

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรือง มาจวบจนทุกวันนี้ ทางราชการจึงกำหนดให้ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ”

ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมบรรดาลูกเสือไทยจะจัดกิจกรรมที่เป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย รวมทั้งนำพวงมาลาไปถวายบังคมที่พระบรมรูปฯ สถานพระบรมราชานุสรณ์ และจัดให้มีการสวนสนาม และกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง

ในกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดอยู่ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีคติพจน์คือ มองไกล และนักเรียนโรงเรียนโถงจื้อบางมูลนาก ”สหสงเคราะห์วิทยา” จัดอยู่ประเภทลูกเสือสามัญ มีคติพจน์คือ จงเตรียมพร้อม หลังจากนั้นเดินสวนสนามพร้อมกัน

ออกแบบโดย dsite.in.th