นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE Number one dancercise ระดับจังหวัด

lวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางก่อฉัตร วารินสะอาด หัวหน้างานทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูทูบีนัมเบอร์วัน นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE Number one dancercise ระดับจังหวัด ณ ศูนย์การค้าท๊อป ซุปเปอร์มาร์เก็ต พิจิตร โดย นายพรพิพัฒน์ จิอู๋ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และทีม TO BE Number one dancercise โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ออกแบบโดย dsite.in.th