กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางกฤษณา สุวิเชียร รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2567 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงครูกลอนสุนทรภู่และกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อาทิ การประกวดร้องเพลง จากวรรณคดีไทย, กิจกรรมตอบคำถาม “ธำรงคุณค่าวรรณคดี” โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th