กิจกรรมการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังโภชนาการเกินและพฤติกรรมออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน กลุ่มนักเรียนอายุ 12 – 14 ปี

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางกฤษณา สุวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูงานอนามัย ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ ชอบใช้ รองเทศนายกมนตรีเทศบาลบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางมูลนาก ในโอกาสดำเนินกิจกรรมการอบรมตามโครงการเฝ้าระวังโภชนาการเกินและพฤติกรรมออกกำลังกายในเด็กวัยเรียน กลุ่มนักเรียนอายุ 12 – 14 ปี โดยมีนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองประเมินความเสี่ยงมีภาวะโภชนาการเกิน เข้ารับการอบรมและติดตามพฤติกรรม จำนวน 60 คน วิทยากรบรรยายโดยศูนย์อนามัยที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา


ออกแบบโดย dsite.in.th