คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (Bangmunnak model)

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พร้อมด้วย นายพชรพล จ่าพุลี และ นายศิริศาสตร์ ส่องแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 นำคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 70 ท่าน ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (Bangmunnak model)

โดยมีนายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พร้อมด้วยนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา สภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th