สภานักเรียน เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเตรียมมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ได้มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล (กิจการนักเรียน) นำนักเรียนสภานักเรียนปีการศึกษา 2567 และสภานักเรียนปีการศึกษา 2566 เข้าศึกษาดูงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน ณ โรงเรียนเตรียมมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับประชาธิปไตย ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ในความดูแลของสถาบันพระปกเกล้า เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ออกแบบโดย dsite.in.th