เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ และเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ หัวหน้ากิจกรรมสภานักเรียน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566 ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567” เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิ์ของตนและเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ณ อาคารนาคราช

และวันที่วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายเมธิชัย ไชยอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 หัวหน้าพรรคพิง ผู้ชนะการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ได้ดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567

ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทกับประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2567 ให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่หาเสียงและอยู่ในระเบียบของทางโรงเรียน
ออกแบบโดย dsite.in.th