พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมพิธี อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนเป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย ณ หอประชุมเพชรชมพู
ออกแบบโดย dsite.in.th