นักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูงานทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้าร่วมกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอบางมูลนาก โดยนางสาวรติปรียา เลิศวีรศิลปั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และนายยศวริศ ชูศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL และทีมแดนเซอร์ไซด์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด DANCERCISE TO BENUMBER ONE รุ่น TEENAGE ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

ออกแบบโดย dsite.in.th