กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมี นายปัญญา  บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พน้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา ครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ หอประชุมเพชรชมพู
ออกแบบโดย dsite.in.th