ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ลงพื้นที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ของจังหวัดพิจิตร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา O-NET ของจังหวัดพิจิตร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

ออกแบบโดย dsite.in.th