คณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นำโดย นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ ห้องประชุมเงินพุทธโชติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร
ออกแบบโดย dsite.in.th