กิจกรรมการมอบตัวกับนักเรียนและชี้แจงรายละเอียด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 127 คน

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 127 คน ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมออกแบบโดย dsite.in.th