กิจกรรมการมอบตัวกับนักเรียนและชี้แจงรายละเอียด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 320 คน

วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงรายละเอียดการมอบตัวกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 320 คน ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th