ผู้อำนวยการ สพม.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 24 มีนาคม 2567 นายปัญญา หาแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 สนามสอบโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยมีนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูกรรมการคุมสอบ ร่วมต้อนรับ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการสอบคัดเลือกในปีนี้กว่า 160 คน
ออกแบบโดย dsite.in.th