พิธีปัจฉิมนิเทศ “สร้างคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 103 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีปัจฉิมนิเทศ “สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รุ่นที่ 103) ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเพชรชมพู โดยท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนในการปฏิบัติตนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และสายอาชีพ

ออกแบบโดย dsite.in.th