สพม.พิจิตร ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม ตามนโยบาย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ “ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง” และลดภาระครู บุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับ นายวณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.พิจิตร ในโอกาสลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม ตามนโยบาย และจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ “ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง” และลดภาระครูบุคลากรทางการศึกษา นโยบายจุดเน้น สพฐ. รวมทั้งนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร ใช้ Phichit 4Q Model ตามโครงการ ปี 2567 : ปีทองของการนิเทศ เชิงบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับ “เด็กพิจิตร คุณภาพดี มีความสุข“ ณ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th