โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ในโอกาสเทศกาลงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ในโอกาสเทศกาลงานวันเกิดเจ้าพ่อแก้ว ประจำปี 2567 ณ ศาลชั่วคราว สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”ออกแบบโดย dsite.in.th