โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายภูวดล ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายเอกวุฒิ ทสะสังคินทร์ หัวหน้างานสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประจำปี 2566 เข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก
ออกแบบโดย dsite.in.th