คุณวรพจน์ วรพงศ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน และมอบหนังสือ “พลังแผ่นดิน” ให้กับงาโรงเรียน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณวรพจน์ วรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม รุ่น 2521 จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับ นางสาวยุพาวดี นวดนาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ในวันเดียวกันนี้คุณวรพจน์ วรพงศ์ ยังได้มอบหนังสือ “พลังแผ่นดิน” ให้กับงานบรรณารักษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อไว้ให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นความรู้ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สืบต่อไปออกแบบโดย dsite.in.th