14 กุมภาพันธ์ บางมูลนากภูมิวิทยาคมรวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายภูวดล ชื่นอยู่ และนางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สพฐ. รวมใจภักดิ์ เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ” โดยพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อผ้าสีม่วง เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราชาวบางมูลนากภูมิวิทยาคมทุกคน
ออกแบบโดย dsite.in.th