กิจกรรมเปิดโลกวิชาการและเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566 “บางมูลนากโมเดล” โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่จันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานการเปิดงาน “นิทรรศการเปิดโลกวิชาการและเปิดบ้านคุณธรรม ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมีนายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร คณะครู คณะเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในและบริเวณโดยรอบหอประชุมด้วย

ออกแบบโดย dsite.in.th