คณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมการอบรมการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เข้าร่วม “การอบรมการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) สาขาจังหวัดพิจิตร และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร เพื่อ ขับเคลื่อนการบริหารการจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร สู่องค์กรแห่งคุณภาพ และความเป็นเลิศภายใต้กรอบแนวคิด “PHICHIT 4Q MODEL” ผู้บริหารคุณภาพ ครูคุณภาพ นักเรียน คุณภาพ และโรงเรียนคุณภาพ ในโอกาสนี้ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การยกระดับการบริหาร บุคคลสู่คุณภาพการศึกษา” ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส โอเทล แอนด์ เรสซิเด้นซ์ จังหวัดนนทบุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th