กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (ONET) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 25 และ 29 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเยนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษาและครูประจำวิชาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (ONET) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th