นายอำเภอบางมูลนาก มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีผลการเรียนดี มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา จำนวน 10 ทุน

วันที่ 24 มกราคม 2567 นายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภอบางมูลนาก มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นผู้มีผลการเรียนดี มีวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตอาสา จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท ตามวัตถุประสงค์ของการจัดหารายได้ จากการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก 122 ปี ในงาน “บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 122 ปี พระปิยมหาราชเสด็จประพาสบางมูลนาก” โดยมีนายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูงานทุนการศึกษาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับออกแบบโดย dsite.in.th