กิจกรรมการประกวด “Miss BNP 2024” จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการประกวด “Miss BNP 2024” จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เพื่อเปิดโอกาสให้เพศทางเลือก(LBGTQ) ได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และแสดงถึงความเท่าเทียมกันของทุกเพศสภาพในโรงเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู และ Miss BNP ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ นายภูริพัฒน์ อุดมแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/6 ได้รับมงกุฏ สายสะพายพร้อมเงินรางวัล


ออกแบบโดย dsite.in.th