ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 – 14 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำโดยนางวราภรณ์ วรเลิศ หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2566” โดยมี นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์น้ำ การศึกษาทฤษฎีดาว กิจกรรมนักสืบสายน้ำ ฝ่ายชะลอน้ำ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมสิ่งแปลกปลอม โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ออกแบบโดย dsite.in.th