งานอนามัยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม แจกยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียน เพื่อช่วยป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในวัยเรียน

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้งานอนามัยโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม แจกยาเสริมธาตุเหล็กให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง ช่วยเสริมภูมิต้านทาน เสริมสร้างการเจริญเติบโตช่วยป้องกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในวัยเรียนออกแบบโดย dsite.in.th