งานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว บางมูลนาก ประจำปี 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมขบวนอันเชิญเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ไปประทับ ณ ศาลชั่วคราว สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”


และในวันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม นำทีมดรัมเมเยอร์ ขบวนดุริยางค์ นักแสดงชุด “หญิงงามใต้แสงจันทร์” ร่วมขบวนอันเชิญเจ้าพ่อแก้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่อำเภอบางมูลนาก ไปตามถนนในเขตบริเวณอำเภอบางมูลนาก เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้สักการะบูชาเนื่องในงานประเพณีเจ้าพ่อแก้วบางมูลนาก ประจำปี 2566

ประวัติเจ้าพ่อแก้ว (โดยย่อ)
เจ้าพ่อแก้ว เป็นเจ้าพ่อที่ชาวบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร และชาวอำเภอใกล้เคียงนับถือมาเป็นเวลาหลายสิบปี ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนธันวาคม จะมีการจัดงานประจำปีทุกปี มีคนในอำเภอและต่างอำเภอมาร่วมงานกันมากมาย ในงานช่วงเช้าจะมีขบวนแห่ เจ้าพ่อแก้วจากศาลเจ้าพ่อ ไปรอบตลาด แล้วไปประดิษฐานที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” เพื่อให้ประชาชนกราบไหว้ และมีงานฉลอง 6 คืน ในงานก็จะมีการละเล่น เช่น งิ้วแต้จิ๋ว, ลิเก, ดนตรี, การละเล่นอื่น ๆ ตลอดจนมีการขายสินค้าอุปโภคบริโภค มีการประมูลสิ่งของที่มีผู้บริจาคให้เจ้าพ่อแก้ว

*อ้างอิง : บทความจากหนังสือที่ระลึกฉลองเปิดศาลเจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (หน้า 23- 24)


ออกแบบโดย dsite.in.th