คลินิคหมอครอบครัว เทศบาลเมืองบางมูลนาก ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ให้กับนักเรียน

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณครูงานพยาบาลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับคลินิคหมอครอบครัว เทศบาลเมืองบางมูลนาก ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 338 คน ตามนโยบาย King of HPV 100 วัน 1,000,000 โดส ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th