แนะแนวเส้นทางการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้ นางสาวเนตรนภาภรณ์ ปันจะวรรณ์ นายภูวดล ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมและคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมต้อนรับ พ.ต.อ. อนุกูล ดาวลอย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร ร.ต.อ.หญิง ศิราณีย์ ทิพยโสภากุล รองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาก พร้อมด้วยทีมวิทยากรเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธร บางมูลนาก ในโอกาสบรรยายตามโครงการแนะแนวเส้นทางการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้กับนักเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพูออกแบบโดย dsite.in.th