กิจกรรมหยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามบริเวรห้องและอาคารเรียน

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครูงานพยาบาลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับหน่วยงานคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลบางมูลบาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอำเภอบางมูลนาก นำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงพื้นที่หยอดทรายอะเบท ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตามบริเวรห้องและอาคารเรียนของโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th