กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา สำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT-TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข”

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้งานแนะแนว และคณะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา สำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT-TPAT) “กล่องความรู้ สู่ความสุข” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง OBEC Channel Youtube ตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ณ หอประชุมเพชรชมพูออกแบบโดย dsite.in.th