พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานในพิธี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 นำคณะผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นักเรียน โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th