ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูงานพยาบาลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบางมูลนาก ในการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 219 คน ตามนโยบาย King of HPV 100 วัน 1,000,000 โดส ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th