อบรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องเกณฑ์คะแนนพฤติกรรมสำหรับเข้าเรียนต่อ โทษของสารเสพติด และความผิดวินัยของโรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้การอบรมแก่นักเรียนในเรื่องของเกณฑ์คะแนนพฤติกรรมสำหรับเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โทษของสารเสพติด และความผิดวินัยของโรงเรียน ณ หอประชุมเพชรชมพู

ออกแบบโดย dsite.in.th