นำเสนอผลงานตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตราฐานเดียวกัน ในหัวข้อ “รด.นวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม มอบหมายให้นายวัชรพันธ์ มีศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยนายวรพจน์ ตระการศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำตัวแทนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 นาย ได้แก่ นายนิติภูมิ คำเส็ง นายอัครชัย พิศอ่อน นายชยพล หวังวรภิญโญ และนายพิพัฒน์ รัตน์พันธ์ นำเสนอผลงานตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตราฐานเดียวกัน ในหัวข้อ “รด.นวัตกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 36 จังหวัดเพชรบูรณ์ออกแบบโดย dsite.in.th