ประชุมเรื่องการจัดตั้งชมรมครูเก่า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ และครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งชมรมครูเก่า โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

ออกแบบโดย dsite.in.th