พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูผู้นำยุวกาชาด และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ทำพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ของยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ หอประชุมเพชรชมพู
ออกแบบโดย dsite.in.th