ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเพณีการกวนข้าวยาคู ณ วัดหนองสะเดา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ศึกษาแหล่งเรียนรู้ประเพณีการกวนข้าวยาคู ณ วัดหนองสะเดา ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ข้าวยาคู เป็นขนมพื้นบ้านทำกินกันหลายพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าว แต่เดิมทำกินกันปีละครั้งในช่วงที่ต้นข้าวออกรวงหรือเรียกว่าระยะตั้งท้อง เต็มไปด้วยเมล็ดข้าวอ่อนหรือเรียกว่าข้าวระยะให้น้ำนม โดยเกี่ยวข้าวมาตำนวดทั้งรวง แล้วคั้นเอาน้ำนมข้าวมาเคี่ยวในกระทะ ใส่น้ำตาล จนได้เนื้อข้นเหนียวสีเขียวอ่อนถึงเข้ม เวลาจะกินก็ตักราดด้วยกะทิโรยงาขาวหรือธัญพืชตามชอบ ตัวขนมนั้นให้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากข้าว รสนุ่มนวลไม่หวานมากตัดเค็มนิดหน่อยจากกะทิ

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายคำว่า ‘ยาคู’ ไว้ว่า (๑) น. ข้าวต้ม (ป.). (๒) น. เรียกขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวอ่อน ว่า ข้าวยาคุ หรือ ข้าวยาคู
ออกแบบโดย dsite.in.th