ติววิชาความถนัดทั่วไป รายวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) และวิชาสมรรถนะการทำงาน (TGAT3)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยนางสกาวเดือน นุใจมา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และคุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันดูแลนักเรียนในกิจกรรมการติววิชาความถนัดทั่วไป รายวิชาการคิดอย่างมีเหตุผล (TGAT2) และวิชาสมรรถนะการทำงาน (TGAT3) ณ หอประชุมเพชรชมพูออกแบบโดย dsite.in.th