กิจกรรมส่องกล้องดูดาวในงานประเพณีลอยกระทง ณ แม่น้ำน่าน วัดบางมูลนาก ปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดกิจกรรมส่องกล้องดูดาวในงานประเพณีลอยกระทง ณ แม่น้ำน่าน วัดบางมูลนาก เพื่อบริการชุมชนได้ศึกษาดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ ในค่ำคือเดือนเพ็ญวันลอยกระทงออกแบบโดย dsite.in.th