งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางมูลนาก ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลเมืองบางมูลนาก ประจำปี 2566 ชมการแสดงของนักเรียนชุดฟ้อนโคม จากนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียน ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูมัทนพร​ เลิศ​วีร​ศิลป์ และคณะ ณ ลานคนเมือง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ออกแบบโดย dsite.in.th