พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และประดับบ่า (อินทนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีประดับบ่า (อินทนู) แด่ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
ออกแบบโดย dsite.in.th