กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขเป็น ครั้งที่ 1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดเลขเป็น ครั้งที่ 1 จัดโดยกลุ่มสาระการรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประกอบด้วยการแข่งขันคณิตคิดเร็ว การแข่งขันเอแม็ท การแข่งขันซูโดกุ การแข่งขันเวทคณิต การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ และการแข่งขันเกม24 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 189 คน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาออกแบบโดย dsite.in.th