ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานเครือข่ายผู้ปกครองจิตอาสา นอกจากนี้ ยังมีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมคืนสู่เหย้า 103 ปี ราตรีชมพูฟ้า – เทาแดง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
ออกแบบโดย dsite.in.th