ประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จัดประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม โดยนายปัญญา บุญคง เป็นประธาน พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม การประชุมศิษย์เก่าโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดงานศิษย์เก่า ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเพชรชมพู
ออกแบบโดย dsite.in.th