กิจกรรมวันฮัลโลวีน

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายปัญญา บุญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮัลโลวีน จัดโดยสภานักเรียนโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการแสดงออกในโอกาสที่เหมาะสม ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม random dance กิจกรรมขายขนม Treat or Trick และการแต่งกายคอสเพลย์ธีมวันฮัลโลวีน ณ บริเวณลานหน้าอาคารภาษาต่างประเทศ
ออกแบบโดย dsite.in.th